herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

14 mar 2023
Aktualności

ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY I KARTA SENIORA

ZACHODNIOPOMORSKA

KARTA RODZINY I KARTA SENIORA 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Czarnowo ( również obywateli innej narodowości, których miejscem zamieszkania jest Gmina Stare Czarnowo)  do składania wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniających do korzystania z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

 

czytaj więcej

02 mar 2023
Aktualności

KURS KOMPUTEROWY

uczestnicy kursu komputerowego kurs komputerowy w Kołbaczu

kursanci w Starym Czarnowiekursanci przed komputerami W dniach od 17 listopada do 23 lutego w świetlicy  Kołbaczu oraz w świetlicy w Starym Czarnowie odbyła się II edycja kursów komputerowych zorganizowanych przez firmę EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SIBILSKI SP.K. w ramach projektu ,,AKADEMIA IT” oraz projektu ,,Kursy komputerowe dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego", które zrealizowane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w kursie było bezpłatne. Zakres projektu obejmował 60 godzin szkolenia. Każdy z uczestników rzetelnie zwiększał poziom wiedzy i kompetencji cyfrowych DigComp. 

czytaj więcej

08 lis 2022
Aktualności

OGŁOSZENIE

PILNIE !!!!! KIEROWNIK  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  STARYM CZARNOWIE  zaprasza do składania ofert na stanowisko   OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ 

 

czytaj więcej

08 lis 2022
Aktualności

Nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

 

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Kartę zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2022 r. do godz. 13.00

Sposób składania dokumentów:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. Floriana 10, Stare Czarnowo,
 • listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
 • drogą mailową na adres e-mail: gops_stareczarnowo@wp.pl

 

Dokumenty do pobrania:
Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100.docx

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774148.docx

Karta zgłoszeniowa:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774151.docx

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu opieka wytchnieniowa edycja 2023.pdf

 

czytaj więcej

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia