herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

Nowy Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Starym Czarnowie informuje, że wdrażany jest Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek, a także możliwość udziału w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

Znak Funduszy Europejskich, znak barw Rzeczypospolitej, znak Unii Europejskiej

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
  • 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z FEPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w godzinach od 7:30-15:30 lub kontakt tel. (91) 312-41-41, 505 011 237 w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Żywność wydawana będzie na terenie naszej gminy. O terminach i miejscu odbioru tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej oraz telefonicznie.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia