herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

logo firm

 

Zawiadomienie o rekrutacji

 

Gmina Stare Czarnowo / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie uprzejmie informuje, iż prowadzi rekrutację do projektu pn. Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Nabór do projektu ma charakter otwarty i będzie trwał do 31 marca br. co umożliwia udział wszystkim zainteresowanym spełniającym kryteria formalne i merytoryczne. Osoby odpowiedzialne za rekrutację będą starały się dotrzeć do osób, które samodzielnie nie przejawiają inicjatywy i są bierne, ale ich sytuacja życiowa uzasadnia i wymaga udziału w projekcie.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w siedzibie Realizatora oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania lub dojazdu do potencjalnego Uczestnika projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
91 312 41 41, bądź adresem e-mail: kierownik_ops@wp.pl

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE
DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 


                                                                                                   Kierownik GOPS

                                                                                                 Elżbieta Adrabińska

Pliki do pobrania:

Projekt 7.1 REGULAMIN.pdf

Projekt 7.1 Formularz zgłoszeniowy.pdf

Projekt 7.1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Projekt 7.1 Oświadczenie uczestnika.pdf

Projekt 7.1 Oświadczenie o wyrażeniu zgodu na wykorzystanie wizerunku.pdf

Projekt 7.1 Deklaracja dotyczącapotwierdzenia statutu na rynku pracy poskończonym projekcie.pdf

 

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia