herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

11 kwi 2019
Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie  o zamówieniu

w postępowaniu prowadzonym na postawie art. 138o ustawy Pzp.  Usługi społeczne na „organizację wyjazdu socjoterapeutycznego  dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ”

Ogłoszenie o zamówieniu.PDF

Instrukcja dla wykonawcy.PDF

Załącznik nr 1 - formularz oferty.PDF

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.PDF

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług.PDF

Załącznik nr 4 - wykaz osób.PDF

Załącznik nr 5 - wzór umowy.PDF

Załącznik nr 6 - informacja.PDF

 

 

czytaj więcej

29 lis 2018
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

postępowania na

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, w ramach, którego realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji: terapia grupowa i indywidualna w ramach projektu „Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K724/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

/zapytanie.pdf

/Załącznik nr1.pdf

/Załącznik nr2.pdf

/Załącznik nr3.pdf

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia