herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

22 lip 2020
Aktualności

OGŁOSZENIE

Komunikat w sprawie składania wniosków na okres zasiłkowy 2020 - 2021.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie informuje o terminie składania wniosków o:

  • zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można składać osobiście od 1 sierpnia oraz drogą elektroniczną od 1 lipca. Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogły to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu empatia.mrpips.gov.pl lub korzystając z bankowości elektronicznej.

            Złożenie wniosku przez portal „Emp@tia” jest możliwe jedynie w przypadku założenia konta na tym portalu przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany można uzyskać informację dotyczącą sposobu założenia profilu zaufanego.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10 lub na stronie internetowej https://gops.stareczarnowo.pl/.

czytaj więcej

23 cze 2020
Aktualności

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW                    

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina organizuje kolonie dla dzieci rolników                        z województwa zachodniopomorskiego.

Wypoczynek organizowany jest dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce, w miejscowości Biały Dunajec,
w terminie od 21-30.07.2020 r.

Koszt kolonii  dla jednej osoby wynosi 1150 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

Dopłata rodziców/opiekunów wynosi 400,00 zł

W załączeniu przedstawiamy program kolonii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi dla dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie tel. 91 312 41 41 lub 91 485 70 58;  tel. kom 505 011 189 do dnia 10 lipca br.

Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc dla dzieci z Gminy Stare Czarnowo ograniczona (10 osób).

 

 

 

/pliki/stareczarnowo-ops/pliki/Program%20Bia%C5%82y%20Dunajec%2021_07_2020r_%20-%2030_07_2020r_.pdf

 

/pliki/stareczarnowo-ops/pliki/Informacje%20dla%20Rodzic%C3%B3w%20KRUS.pdf

 

 

 

czytaj więcej

15 maj 2020
Aktualności

OGŁOSZENIE

Fundacja MIŚ prosi o wsparcie

Zachęcamy do wsparcia szczytnego celu, jakim jest pomoc podopiecznym Fundacji MIŚ. Fundacja ta organizuje zajęcia terapeutyczne dla dzieci w czasie trwania pandemii koronawirusa, jak również będzie niosła pomoc po jej zakończeniu. Ze środków darczyńców kupowana jest także żywność, artykuły chemiczne i biurowe oraz gry, z których korzystają najmłodsi.

Objęcie naszych podopiecznych kompleksową opieką pozwoli im w przyszłości normalnie funkcjonować i szczęśliwie żyć, natomiast odciążenie rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem pomaga im w mierzeniu się z szarą, trudną codziennością – czytamy w piśmie przedstawicieli fundacji.

Osobom, które chciałyby wesprzeć jej działalność podajemy nr konta:

Fundacja MIŚ, 82-120 Krynica Morska, ul. Gdańska 81/38

Bank Pocztowy 6013 2015 3743 6158 8520 0000 01

 

Więcej informacji w załączniku.

 

czytaj więcej

08 kwi 2020
Aktualności

OGŁOSZENIE

ODDAM Z RADOŚCIĄ - POMOGĘ INNYM

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie reaktywuje akcję

„Oddam z radością  - pomogę innym”,

której celem jest nieodpłatne przekazanie rzeczy używanych lub nowych dla rodzin z terenu naszej gminy potrzebujących tej formy wsparcia.

 

Obecnie poszukujemy komputerów dla uczniów z terenu naszej gminy, którzy nie mają ich w swoich domach. Jeśli mają Państwo sprawny sprzęt i chcieliby go przekazać prosimy o kontakt. To bardzo ważne, aby wszystkie dzieci mogły być w kontakcie ze swoimi nauczycielami.

Więcej informacji w załączniku.

czytaj więcej

13 mar 2020
Aktualności

UWAGA! Szczególne środki bezpieczeństwa

                           K O M U N I K A T

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem od 16 marca 2020 r. w Gminie Stare Czarnowo wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie i w Urzędzie Pocztowym w Starym Czarnowie

https://www.stareczarnowo.pl/aktualnosci/pokaz/1129_szczegolne_srodki_bezpieczenstwa_w_urzedzie_gminy_stare_czarnowo  –komunikat  z Gminy

            W nawiązaniu do powyższej informacji pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie będą realizować zadań w miejscu zamieszkania klientów pomocy społecznej związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych oraz asystentury.

Proszę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających ze świadczeń jak również osoby, które zamierzają skorzystać z usług tut. instytucji do kontaktu telefonicznego lub elektronicznej formy kontaktu.

Kierownik GOPS – 91 312 41 41, 91 485 70 56, kom. 509 985 364 e-mail. kierownik@gops.stareczarnowo.pl  lub kierownik_ops@wp.pl

Pracownicy socjalni 91 485 70 57 kom.505 011 221, 505 011 190, 505 011 189 e-mail.                        pracownicysocjalni@gops.stareczarnowo.pl   

Asystenci rodziny 91 485 70 59 kom. 505 011 286, 505 011 237

Świadczenia rodzinne

91 485 70 57 e-mail. swiadczeniarodzinne@gops.stareczarnowo.pl lub anita.mazur@gops.stareczarnowo.pl

 

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia