herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

13 mar 2020
Aktualności

UWAGA! Szczególne środki bezpieczeństwa

                           K O M U N I K A T

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem od 16 marca 2020 r. w Gminie Stare Czarnowo wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie i w Urzędzie Pocztowym w Starym Czarnowie

https://www.stareczarnowo.pl/aktualnosci/pokaz/1129_szczegolne_srodki_bezpieczenstwa_w_urzedzie_gminy_stare_czarnowo  –komunikat  z Gminy

            W nawiązaniu do powyższej informacji pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie będą realizować zadań w miejscu zamieszkania klientów pomocy społecznej związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych oraz asystentury.

Proszę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających ze świadczeń jak również osoby, które zamierzają skorzystać z usług tut. instytucji do kontaktu telefonicznego lub elektronicznej formy kontaktu.

Kierownik GOPS – 91 312 41 41, 91 485 70 56, kom. 509 985 364 e-mail. kierownik@gops.stareczarnowo.pl  lub kierownik_ops@wp.pl

Pracownicy socjalni 91 485 70 57 kom.505 011 221, 505 011 190, 505 011 189 e-mail.                        pracownicysocjalni@gops.stareczarnowo.pl   

Asystenci rodziny 91 485 70 59 kom. 505 011 286, 505 011 237

Świadczenia rodzinne

91 485 70 57 e-mail. swiadczeniarodzinne@gops.stareczarnowo.pl lub anita.mazur@gops.stareczarnowo.pl

 

czytaj więcej

18 lut 2020
Aktualności

INFORMACJA - realizacja programu POPŻ 2014-2020

INFORMACJA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje przekazywanie artykułów spożywczych mieszkańcom naszej Gminy, którzy nie przekraczają miesięcznie kryterium dochodowego w kwocie:

1.402 zł (netto) – na osobę samotną,

   1.056 zł (netto) – na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka w godzinach od 7.30-15.30 lub kontakt tel. (91) 312-41-41.

Żywność wydawana będzie na terenie naszej gminy.
O terminach i miejscu odbioru tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej: www.gops.stareczarnowo.pl oraz telefonicznie.

czytaj więcej

22 lis 2019
Aktualności

INFORMACJA

 

Informujemy, że w sobotę 23 listopada 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie będzie czynny w zamian za dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, dzień 24 grudnia 2019 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie i będzie odpracowany w dniu 23 listopada, który przypada w sobotę, w godzinach pracy instytucji tj. od 7.30-15.30.

 

 

czytaj więcej

20 wrz 2019
Aktualności

INFORMACJA

Informujemy, że zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo nr 66.2019 z dnia 13 września 2019 r., ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 10 uczestników projektu „Równe Szanse w Gminie Stare Czarnowo”.

 

http://bip.stareczarnowo.pl/unzip/stareczarnowo_5877/13_09_2019_15_30_36_zarzadzenie_nr_66.2019_wojta_gminy_stare_czarnowo_z_dnia_13_wrzesnia_2019_r..pdf,

 

czytaj więcej

05 wrz 2019
Aktualności

STYPENDIUM NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do 15 września 2019 (w nieprzekraczalnym terminie), można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Przypominamy, iż stypendium przysługuje uczniom od pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, w rodzinie których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł.

Wnioski (druki do pobrania w siedzibie GOPS) w imieniu ucznia niepełnoletniego składają rodzice, natomiast osoby, które ukończyły 18 r.ż. wnioski składają osobiście.

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia