herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

28 maj 2019
Aktualności

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie informuje, że żywość z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana dnia 04 czerwca (wtorek) od godziny 12:00 do 15:00 w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Są to dodatkowe produkty przeznaczone dla dzieci, dlatego zapraszamy po odbiór rodziny posiadające dzieci do 15. roku życia. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 91 480 70 57.


Do zobaczenia.

czytaj więcej

15 kwi 2019
Aktualności

INFORMACJA

Informujemy, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) od godziny 11.00 do 15.00 na świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie.

GOPS Stare Czarnowo

czytaj więcej

13 lut 2019
Aktualności

INFORMACJA

Informuję, że z dniem 13-tego lutego 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej roku wstrzymuje wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018, z powodu wyczerpania limitu produktów.

Jednocześnie informuję, że dla osób, które figurują w bazie osób dotychczas zgłoszonych i korzystających z tej formy wsparcia żywność będzie nadal wydawana, a o terminach i miejscu odbioru tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej: www.gops.stareczarnowo.pl oraz telefonicznie.

O terminie uruchomienia Podprogramu na rok 2019, a tym samym rozpoczęciu wydawania nowych skierowań powiadomię poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych: www.gops.stareczarnowo.pl oraz www.stareczarnowo.pl i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Kierownik GOPS

Elżbieta Adrabińska

czytaj więcej

21 lis 2018
Aktualności

OGŁOSZENIE

Informujemy, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w dniu 23 listopada 2018 r (piątek) od godziny 12.00 na świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie.

GOPS Stare Czarnowo

czytaj więcej

ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY I KARTA SENIORA

ZACHODNIOPOMORSKA

KARTA RODZINY I KARTA SENIORA

Zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Czarnowo do składania wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniających do korzystania z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

Prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny przysługuje:

a) małżonkom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodzinom zastępczym zamieszkałym pod wspólnym adresem;
c) rodzinnym domom dziecka.

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony, natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 roku życia.

Karta dla osoby pełnoletniej ważna jest z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się Karta jest ważna z legitymacją szkolną lub studencką.

Prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty Seniora przysługuje:

- osobom które ukończyły 60 lat.

Przyznawanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, który jest również dostępny na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl

Karty wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Karty Seniora, a w przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 91 312 41 41 lub email: kierownik@gops.stareczarnowo.pl lub anita.mazur@gops.stareczarnowo.pl

Załączniki:

Regulamin-Zachodniopomorska Karta Rodziny.pdf

Regulamin-ZachodniopomorskaKartaSeniora.pdf

Wniosek-o-wydanie-ZachodniopomorskiejKartySeniora-Seniora.pdf

Wniosek-o-wydanie-Zachodniopomorskiej-Karty-Rodziny.pdf

 

 

WYKAZ-ULG-ZKR-i-ZKS-aktualizacja-10_06_2019.docx

 

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia