herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

04 mar 2019
Poradnictwo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2019 R.

Dla kogo?

Od 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?

Darmowa pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach wyżej wymienionych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kobietom w ciąży jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna poza kolejnością.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W celu uzyskania darmowej pomocy prawnej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu 91 351 6788 lub 91 404 5000 wew. 213 w godz. 7.30-15.30 (telefon czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) albo przez adres e-mail: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl.

Dodatkowe informacje na temat darmowej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim można uzyskać pod numerem telefonu 91 404 5000 wew. 212 lub wew. 228.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na 2019r._.docx

tabelkaNPPpowiat.pdf

czytaj więcej

28 lut 2018
Poradnictwo

INFORMACJA- NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od 01 stycznia 2018 roku w Gminie Stare Czarnowo świadczone są nieodpłatne porady prawne, których realizacja odbywa się w siedzibie Ośrodka w każdy poniedziałek br. w godzinach od 15.00-19.00.

Katalog osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej jak i zakres świadczonych usług jest ograniczony, więc proszę o zapoznanie się z treścią poniżej zamieszczonych załączników, w których znajdziecie Państwo wyczerpujące informacje.

Mając na względzie sprawną obsługę proszę przed wizytą o kontakt telefoniczny w celu ustalenia spotkania pod numerami telefonów:

(91)312-41-41, (91)485-70-56, (91)485-70-57, (91)485-70-58, (91)485-70-59 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki tzn. od 7.30-15.30,

509 985 364 w godzinach od 7.30-18.00.

 

Załączniki:

 1. Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim w 2018 roku.

Pliki do pobrania:

/pliki/stareczarnowo-ops/pliki/informacja .pdf

/pliki/stareczarnowo-ops/pliki/osoby uprawnione.pdf

/pliki/stareczarnowo-ops/pliki/Informacja o zasadach udzielania niedpłatnej pomocy prawnej.pdf

/pliki/stareczarnowo-ops/pliki/PUNKTY.pdf

czytaj więcej

23 lut 2018
Poradnictwo

INFORMACJA

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, które świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności, lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Z poradnictwa można skorzystać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

 

Miejsce poradnictwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łużycka 91, Gryfino, Tel. 91 4045 504

 • MEDIATOR

Poniedziałki- 15:30-17:30

 

 • PRAWNIK

Środy- 13:30-17:30 (ograniczenia)*

15:30-17:30 (bez ograniczeń)

Czwartki – 13:30-17:30 (ograniczenia)*

Piątki- 13:30-17:30 (ograniczenia)*

 

 • PSYCHOLOG

Środy- 15:00-17:00

 

*Ograniczenia dotyczą: osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dna 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Szczególy w załączniku poniżej.

 

 

/pliki/stareczarnowo-ops/pliki/ZA%C5%81%C4%84CZNIK.pdf

czytaj więcej

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia