herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

15 kwi 2019
Aktualności

INFORMACJA

Informujemy, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) od godziny 11.00 do 15.00 na świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie.

GOPS Stare Czarnowo

czytaj więcej

13 lut 2019
Aktualności

INFORMACJA

Informuję, że z dniem 13-tego lutego 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej roku wstrzymuje wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018, z powodu wyczerpania limitu produktów.

Jednocześnie informuję, że dla osób, które figurują w bazie osób dotychczas zgłoszonych i korzystających z tej formy wsparcia żywność będzie nadal wydawana, a o terminach i miejscu odbioru tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej: www.gops.stareczarnowo.pl oraz telefonicznie.

O terminie uruchomienia Podprogramu na rok 2019, a tym samym rozpoczęciu wydawania nowych skierowań powiadomię poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych: www.gops.stareczarnowo.pl oraz www.stareczarnowo.pl i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Kierownik GOPS

Elżbieta Adrabińska

czytaj więcej

21 lis 2018
Aktualności

OGŁOSZENIE

Informujemy, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w dniu 23 listopada 2018 r (piątek) od godziny 12.00 na świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie.

GOPS Stare Czarnowo

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia