herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY I KARTA SENIORA

ZACHODNIOPOMORSKA

KARTA RODZINY I KARTA SENIORA

Zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Czarnowo do składania wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniających do korzystania z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

Prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny przysługuje:

a) małżonkom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodzinom zastępczym zamieszkałym pod wspólnym adresem;
c) rodzinnym domom dziecka.

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony, natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 roku życia.

Karta dla osoby pełnoletniej ważna jest z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się Karta jest ważna z legitymacją szkolną lub studencką.

Prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty Seniora przysługuje:

- osobom które ukończyły 60 lat.

Przyznawanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, który jest również dostępny na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl

Karty wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Karty Seniora, a w przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 91 312 41 41 lub email: kierownik@gops.stareczarnowo.pl lub brygida.bazylewicz@gops.stareczarnowo.pl

Regulamin-Zachodniopomorska Karta Rodziny.pdf

Regulamin-ZachodniopomorskaKartaSeniora.pdf

Wniosek-o-wydanie-ZachodniopomorskiejKartySeniora-Seniora.pdf

Wniosek-o-wydanie-Zachodniopomorskiej-Karty-Rodziny.pdf

 

 

WYKAZ-ULG-ZKR-i-ZKS-aktualizacja-18_02_2020.docx

 

czytaj więcej

23 mar 2022
Aktualności

Pomoc dla Ukrainy - Допомога Україні

Szanowni Obywatele Ukrainy/Шановні громадяни України

Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenia takie jak: /З 16 березня 2022 року громадяни України можуть звертатися за такими пільгами, як:

  • jednorazowa pomoc finansowa na niezbędne rzeczy 300/одноразова матеріальна допомога на необхідні речі 300

Wnioski do pobrania/Додатки для скачування:

stareczarnowo-ops/pliki/WNIOSKO SAWIADCZENIE JEDNORAZOWE.pdf

czytaj więcej

25 sty 2022
Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną od 26 lutego 2022 r. w Gminie Gminie Stare Czarnowo wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie. 

https://www.stareczarnowo.pl/aktualnosci/pokaz/1571_praca_zdalna_w_urzedzie_gminy

Proszę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających ze świadczeń jak również osoby, które zamierzają skorzystać z usług tut. instytucji do kontaktu telefonicznego lub elektronicznej formy kontaktu.

Kierownik GOPS – 91 312 41 41, 91 485 70 56, kom. 509 985 364 e-mail. kierownik@gops.stareczarnowo.pl  lub kierownik_ops@wp.pl

Pracownicy socjalni 91 485 70 57 kom.505 011 221, 505 011 190, 505 011 189 e-mail.                        pracownicysocjalni@gops.stareczarnowo.pl   

Asystenci rodziny 91 485 70 59 kom. 505 011 286, 505 011 237

Świadczenia rodzinne

91 485 70 57 e-mail. swiadczeniarodzinne@gops.stareczarnowo.pl lub anita.mazur@gops.stareczarnowo.pl

czytaj więcej

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia