herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

Program Opercyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie uprzejmie informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł na osobę w rodzinie

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w godzinach od 7:30-15:30 lub kontakt tel. (91) 312-41-41, 505 011 237 w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Żywność wydawana będzie na terenie naszej gminy. O terminach i miejscu odbioru tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej oraz telefonicznie.

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze, których maksymalna wartość może wynieść ok 10,20 kg na osobę.

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia