herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

06 kwi 2022
Aktualności

WSPARCIE SENIORÓW - NOWY PROGRAM NA 2022

 

            

Rusza nowy program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza program w związku  z utrzymującym się stanem pandemii COVID – 19 oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych. Gmina Stare Czarnowo  przyjęła  Program osłonowy ,,Wsparcie Seniora”  i w tym celu  zaprasza się   do uczestnictwa.

Główne cele programu

Zapewnienie usługi wsparcia seniorom  w wieku 65 lat i więcej  przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy.

Możliwość bezpiecznego funkcjonowania osób starszych  w ich miejscu zamieszkania przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są  stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Działania programu

W ramach programu przewidziane są działania określone w dwóch modułach:

Moduł I będzie realizowany poprzez:

 • Pomoc w załatwianiu wizyt lekarskich oraz w dowiezieniu do lekarza  i asystowaniu podczas wizyty.
 • Informowanie o dostępie ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.
 • Objęcie seniorów wsparciem psychologicznym.
 • Pomoc w utrzymaniu porządku w miejscu zamieszkania.
 • Pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.
 • Dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupu pokrywa senior).

      Moduł II będzie realizowany poprzez:

 • Zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji, tzn. przycisk bezpieczeństwa -sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
 • ,,Opieka na odległość” to idealne rozwiązanie, które gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak  i również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

 

Osoby zainteresowane w wieku 65+ (bądź ich bliscy i każdy zainteresowany wsparciem ), proszone są o kontakt telefoniczny  91 312 41 41 lub 505 011 237, bądź osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10. Wszelkich informacji udzielamy w godzinach 7:30-15:30.

stareczarnowo-opsWSPIERAMY SENIORAPLAKAT(2).docx

      

 

czytaj więcej

30 mar 2022
Aktualności

INFORMACJA - realizacja programu Programu Opercyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 – realizacja programu

            W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje przekazanie artykułów spożywczych mieszkańcom naszej Gminy, którzy nie przekraczają miesięcznie kryterium dochodowego w kwocie:

1707,20 zł (netto) - na osobę samotną

1320,00 zł (netto) - na osobę w rodzinie

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka w godzinach od 7:30 -15:30 lub kontakt tel. (91) 312 – 41- 41, 505 011 237

Żywność wydawana będzie na terenie naszej gminy.

O terminach i miejscu odbioru tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej: www.gops.stareczarnowo.pl

czytaj więcej

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia