herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

 

OSOBY NIE KORZYSTAJĄCE DO CHWILI OBECNEJ Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJACYM, KTÓRYCH DOCHODY NIE PRZEKRACZAJĄ NETTO 200 % KRYTERIUM DOCHODOWEGO NA OSOBĘ W RODZINIE (TJ. 1.028 ZŁ), BĄDŹ 200 % KRYTERIUM OSOBY SAMOTNEJ (TJ. 1.268 ZŁ) MOGĄ DO DNIA 14 CZERWCA 2017 ROKU OTRZYMAĆ Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ SKIEROWANIE PO ODBIÓR ŻYWNOŚCI DO BANKU ŻYWNOŚCI W SZCZECINIE PRZY UL. LETNIEJ 12.

Kierownik GOPS

Elżbieta Adrabińska

 

 

Dodatkowe informacje udzielane są w Ośrodku lub telefonicznie pod numerami: (91) 312 41 41, (91) 485 70 57, (91) 485 70 58.

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia