herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

Przemoc fizyczna to jeden z bardziej uwłaczających czynów, jakich można się dopuścić wobec człowieka. Narusza nietykalność i prywatną przestrzeń, której każdy ma prawo bronić. Odziera z godności. Tym smutniejsze jest, że dotyka najmłodszych, najbardziej bezbronnych.

Dziś, 30 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Jest to ważny dzień, który ma na celu podkreślenie naszego stanowczego sprzeciwu wobec przemocy kierowanej przeciwko najmłodszym członkom społeczeństwa. Statystyki pokazują, że w Polsce maleje przyzwolenie społeczne na kary cielesne, ale niestety aprobata bicia dzieci wciąż jest zbyt wysoka.

Warto pamiętać, że jako społeczeństwo możemy działać. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy w rodzinie lub wobec dzieci, powinniśmy nie tylko wyrazić nasz sprzeciw, ale także powiadomić odpowiednie służby. Nie bądźmy obojętni – widząc lub słysząc przemoc, reagujmy i działajmy na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych.

30 kwietnia - Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci - Powiatowe ...

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia