herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

Informator lokalny  dla kobiet w ciąży i ich rodzin ZA ŻYCIEM"

opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

Od 1 stycznia 2017 roku z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku O wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zwanej w dalszej części ustawą „Za życiem”, zwiększył się zakres działania asystenta rodziny w ten sposób, że przypisano mu funkcję koordynatora kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza w ciąży powikłanej i sprawiającej trudności położnicze oraz, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.
Zgodnie z zapisami ustawy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie opracował poradnik kompleksowego wsparcia dla rodzin, który zawiera informacje o przysługujących uprawnieniach w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”. Wskazuje również potrzeby i oczekiwania kobiety w ciąży i jej rodziny, które wynikają z oczekiwania lub przyjścia na świat dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka ciężko chorego.

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia