herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

 KONKURS PLASTYCZNY

,,Szczęśliwa rodzina bez uzależnień’’

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ogłasza konkurs plastyczny skierowany do mieszkańców Gminy Stare Czarnowo, prowadzony od  07 - 16 września 2022.

Prace na powyższy konkurs prosimy składać do dnia 16 września 2022 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do godz. 7.30 do 15.30 lub w sekretariacie Zespołu  Szkół w Kołbaczu od godz.8.00 do 15.00.

 

 

W załączeniu:

 1. Regulamin konkursu
 2. Metryczka
 3. Klauzula

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Szczęśliwa rodzina bez uzależnień”

 

I  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu ,,Szczęśliwa rodzina bez uzależnień”, zwanego dalej konkursem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.
 2. Konkurs prowadzony jest na obszarze gminy Stare Czarnowo.
 3. Konkurs trwa od 07 - 16 września 2022.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Stare Czarnowo. Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych:

-dla dzieci z: klas  0-3 (  od 6-9 lat)

                       klas  4-6 ( od 10-12 lat)

-  dla młodzieży z klas 7 szkoły podstawowej do 3 klasy szkoły średniej ( od 13-18 lat)

- dorosłych

 1. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszych prac plastycznych promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
 2. Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A3 (297mm x 420 mm), techniką dowolną.
 3. Prace będą oceniane pod względem: zgodności z tematyką konkursu, oryginalności, pomysłowości, wkładu pracy uczestnika.
 4. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka i klauzula informacyjna, które stanowią załączniki do regulaminu i można je pobrać: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo), ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gops.stareczarnowo.pl), lub

z sekretariatu Zespołu Szkół w Kołbaczu

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i uroczyste wręczanie nagród odbędzie się w Kołbaczu podczas Festynu ,,Bawimy się na trzeźwo” 17 września 2022 roku.
 2. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (nr telefonu 91 485 70 56 lub 509 985 364).

 

 

 


1. klauzula

2. METRYCZKA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia