herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie w sprawie zatrudnienia opiekuna osoby starszej.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARYM CZARNOWIE

poszukuje osób do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej

Miejsce pracy: Teren Gminy Stare Czarnowo - w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych
Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów)

 1. Wymagania niezbędne
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
  5. wykształcenie minimum zawodowe,
  6. kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska, np. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, ukończony kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych lub w przypadku braku kwalifikacji zawodowych doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi warunkujące wysoką jakość świadczonych usług.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
  2. umiejętność dobrej organizacji pracy,
  3. pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej
  4. lojalność i umiejętność pracy w zespole,
  5. umiejętność organizacji pracy w domu chorego,
  6. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),
  7. umiejętność skutecznego komunikowania się,
  8. wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,
  9. cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych,
  10. mile widziane kandydatury z terenu gminy Stare Czarnowo
  11. mile widziane prawo jazdy kat.B,
  12. mile widziane ukończenie kursu z zakresu pierwszej pomocy,
  13. otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków,
 3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
  1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
  2. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
  3. czynności opiekuńcze,
  4. czynności gospodarcze,
  5. umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków,
  6. pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,
  7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
  9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
  10. umiejętnościach,
  11. aktualna książeczka zdrowia.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Św. Floriana 10
Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, tel . 91 31 24 141 lub pod nr 504 045 088.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Adrabińska

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia