herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do posiadania karty przysługuje również cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały.     

Od 09.06.2021 roku Karta Dużej Rodziny - elektroniczne wyświetlane są w aplikacji mObywatel.

WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek_o_przyznanie_Karty_Duzej Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf

oswiadczenie_o_planowanym_terminie_ukonczenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyzszej_-_ZKDR-01.pdf

Oswiadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastepczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf

oswiadczenie_dotyczace_wladzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf

Informacja_o_osobach_mogacych_wyswietlac_Karte_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04.pdf

 

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia