herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

postępowania na

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, w ramach, którego realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji: terapia grupowa i indywidualna w ramach projektu „Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K724/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

/zapytanie.pdf

/Załącznik nr1.pdf

/Załącznik nr2.pdf

/Załącznik nr3.pdf

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia