herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

OGŁOSZENIE

loga firm

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako PZP.

Usługi społeczne na organizację wyjazdu integracyjno – edukacyjnego
dla Uczestników projektu pn. Równe szanse w Gminie Stare Czarnowo

 

Ogłoszenie - usługi społeczne na organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego.PDF

/Ogłoszenie o zamówieniu.PDF

Załaczniki:

1. Załącznik nr 1-formularz ofery.doc

2. /Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

 

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia