herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

Stowarzyszenie Nowy Koliber uruchomiło w Szczecinie Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Stowarzyszenie Nowy Koliber.pdf

Stowarzyszenie Nowy Koliber na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości uruchomiło w Szczecinie Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który udziela pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. W Ośrodku osoby uprawnione mogą nieodpłatnie uzyskać następujące świadczenia:

 • pomoc prawna,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postepowania przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • pomoc psychologiczna lub psychiatryczna,
 • pomoc osobie pierwszego kontaktu,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanego z uzyskiwaniem świadczeń.

Ośrodek działa w Szczecinie przy ul. Narutowicza 6/U1.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 885-055-516 oraz drogą elektroniczną: oppp@nowykoliber.pl.

Informacje o działalności Ośrodka dostępne są w Internecie na stronie: www.oppp.nowykoliber.pl a także na portalu Facebook: www.facebook.com/nowykoliber/

 • BIP
 • Facebook
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Niebieska Linia