herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Czarnowie

Szukaj w serwisie

"Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie"
przysłowie rumuńskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, jako jednostka organizacyjna  uprawniona do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Decyzja nr 5018/CE/ROW/Upr/2016) informuje, że w dniu 24.11.2016  będą wydawane jabłka (z Zagłębia Grójeckiego, odmiana Idared, Ligol) dla mieszkańców naszej Gminy.

Osoby zainteresowane, niekorzystające ze świadczeń pomocy społecznej, mogą skorzystać z tej formy wsparcia, jeżeli dochód netto nie przekracza:

  • na osobę w rodzinie 771 zł (netto)
  • na osobę samotną 951 zł (netto)

Bliższych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie lub pod nr tel. 91-312-41-41.

Miejsce wydawania jabłek:

 Stare Czarnowo – teren przy kościele w godzinach od 8:00 - 9:30

  Kołbacz – parking ul. Anny Jagiellonki w godzinach od 12:00 - 14:00

  Glinna – parking za sklepem w godzinach od 10:00 - 11:30

 

                                                        

                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                  Pomocy Społecznej

                                                                  Elżbieta Adrabińska

  • BIP
  • Facebook
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Niebieska Linia